Показники
>
Плани

ПЛАНИ

Розділи:

Показники - групи метрик на сервісі Datawiz BI

Нижче наведено перелік показників групи "Плани".

Доступ до перегляду показників згідно ролі користувача визначає адміністратор. Для розширення доступу звертайтеся до адміністратора вашої мережі.

 

запланований показник обороту на місяць.

різниця показників плану по обороту за обраний та попередній періоди.

різниця показників плану по обороту за обраний та попередній періоди, розрахована у відсотках.

фактичний розмір обороту за обраний місяць.

Примітка! Якщо обраний місяць не закінчився, то фактичний розмір обороту рахується від початку поточного місяця до дати останньої підгрузки.

різниця показників виконаного по обороту за обраний та попередній періоди.

різниця показників зміни виконаного по обороту за обраний та попередній періоди, розрахована у відсотках.

показує на скільки відсотків виконано план по обороту за обраний місяць.

різниця показників % виконання плану по обороту за обраний та попередній періоди.

Розраховує можливе виконання плану на основі вже здійснених продажів від початку місяця.

Примітка! Показник варто розраховувати для поточного місяця, що не завершився. Для завершеного місяця він буде ідентичним до % виконання плану по обороту.

різниця показників очікуваного виконання плану по обороту за обраний та попередній періоди.

запланований показник к-сті продажів на місяць.

різниця показників плану по к-сті продажів за обраний та попередній періоди.

різниця показників плану по к-сті продажів за обраний та попередній періоди, розрахована у відсотках.

фактичний розмір к-сті продажів за обраний місяць.

Примітка! Якщо обраний місяць не закінчився, то фактичний розмір к-сті продажів рахується від початку поточного місяця до дати останньої підгрузки.

різниця показників виконаного по к-сті продажів за обраний та попередній періоди.

різниця показників зміни виконаного по к-сті продажів за обраний та попередній періоди, розрахована у відсотках.

показує наскільки відсотків виконано план по к-сті продажів за обраний місяць.

різниця показників % виконання плану по к-сті продажів за обраний та попередній періоди.

показує можливий % виконання плану по к-сті продажів при існуючій тенденції продажів.

Примітка! Показник варто розраховувати для поточного місяця, що не завершився. Для завершеного місяця він буде ідентичним до % виконання плану по к-сті продажів.

різниця показників очікуваного виконання плану по к-сті продажів за обраний та попередній періоди.

запланований показник прибутку на місяць.

різниця показників плану по прибутку за обраний та попередній періоди.

різниця показників плану по прибутку за обраний та попередній періоди, розрахована у відсотках.

фактичний розмір прибутку за обраний місяць.

різниця показників виконаного по прибутку за обраний та попередній періоди.

різниця показників зміни виконаного по прибутку за обраний та попередній періоди, розрахована у відсотках.

% виконання плану по прибутку

показує наскільки відсотків виконано план по прибутку за обраний місяць.

різниця показників % виконання плану по прибутку за обраний та попередній періоди.

показує можливий % виконання плану по прибутку за існуючої тенденції продажів.

Примітка! Показник варто розраховувати для поточного місяця, що не завершився. Для завершеного місяця він буде ідентичним до % виконання плану по прибутку.

різниця показників очікуваного виконання плану по прибутку за обраний та попередній періоди.

запланований показник націнки на місяць.

фактичний розмір націнки за обраний місяць.

показує наскільки відсотків виконано план по націнці за обраний місяць.

запланований показник маржі на місяць.

фактичний розмір маржі за обраний місяць.

показує наскільки відсотків виконано план по маржі за обраний місяць.

запланований показник середнього чека на місяць.

фактичний розмір середнього чеку за обраний місяць.

показує наскільки відсотків виконано план по середньому чеку за обраний місяць.

різниця показників План по к-сті продажів та Виконано по к-сті продажів за обраний період.

різниця показників План по обороту та Виконано по обороту за обраний період.

відсоток різниці по обороту від загального плану по обороту за обраний період

відсоток різниці по к-сті продажів від загального плану по к-сті продажів за обраний період.

різниця показників План по прибутку та Виконано по прибутку за обраний період.

відсоток різниці по прибутку від загального плану по прибутку за обраний період.

очікуване виконання плану на основі вже здійснених продажів від початку місяця.

Примітка! Показник варто розраховувати для поточного місяця, що не завершився. Для завершеного місяця він буде ідентичним до % виконання плану по к-сті продажів.

очікуване виконання плану на основі вже здійснених продажів від початку місяця.

Примітка! Показник варто розраховувати для поточного місяця, що не завершився. Для завершеного місяця він буде ідентичним до % виконання плану по прибутку.