Показники
>
Оборот

ОБОРОТ

Розділи:

Показники - групи метрик на сервісі Datawiz BI

Нижче наведено перелік показників групи "Оборот".

Доступ до перегляду показників згідно ролі користувача визначає адміністратор. Для розширення доступу звертайтеся до адміністратора вашої мережі.

 

сума грошових надходжень від продажів товарів за вказаний період.

різниця показників обороту за обраний та попередній періоди.

різниця показників обороту за обраний та попередній періоди, розрахована у відсотках.

середня сума обороту, яка отримана за певний інтервал (день, тиждень, місяць) в обраному періоді.

Примітка! Розрахунок середнього обороту буде відрізнятися у звіті "Ефективність касирів".

різниця показників середнього обороту за обраний та попередній періоди.

різниця показників середнього обороту за обраний та попередній періоди, розрахована у відсотках.

відсоток обороту обраного розрізу (категорії, постачальник, бренду) від обороту батьківського розрізу за обраний період.

Примітка! На Builder показник "% від загального обороту" буде розраховуватися як частка від розрізу, який додано у поле "Фільтри", на сторінці створення візуалізації. Тобто розріз у полі "Фільтри" береться за 100%.

Якщо у "Фільтри" не додано жодного розрізу, то показник буде рахуватись від загальних даних по мережі.

різниця показників зміна % від обороту за обраний та попередній періоди.

відсоток обороту обраного розрізу (товару, категорії, постачальника тощо) з наявними (обмеженими) доступами від загального обороту цього ж розрізу за обраний період.

Примітка! Якщо немає обмежень в доступах, то % від обороту буде дорівнювати 100. 

загальна сума грошових надходжень, яку генерують клієнти програми лояльності.

різниця показників обороту ПЛ за обраний та попередній періоди.

різниця показників обороту ПЛ за обраний та попередній періоди, розрахована у відсотках.

відсоток обороту ПЛ обраного розрізу (категорії, бренду тощо) від загальної величини обороту для цього ж розрізу за обраний період.

середній оборот клієнта ПЛ за певний період.

різниця показників середнього обороту клієнта ПЛ за обраний та попередній періоди.

різниця показників середнього обороту клієнта ПЛ за обраний та попередній періоди, розрахована у відсотках.

сума грошових надходжень від продажів товарів новим клієнтам програми лояльності.

різниця показників обороту нових клієнтів ПЛ за обраний та попередній періоди.

різниця показників обороту нових клієнтів ПЛ за обраний та попередній періоди, розрахована у відсотках.

відсоток обороту нових клієнтів ПЛ певного розрізу (категорії, бренду тощо) від загальної величини обороту для цього ж розрізу за обраний період.

сума обороту, яка генерується в середньому новим клієнтом ПЛ.

різниця показників середнього обороту нового клієнта ПЛ за обраний та попередній періоди, розрахована у відсотках.

Оборот на один погонний метр викладки товару.

Примітка! Показник Обороту передає клієнт.
Примітка! Цей показник доступний лише для планограм зі статусом "Для перевірки”, “Повернута” або “Підтверджена”.

різниця показників обороту на пог. м. викладки за обраний та попередній періоди.

різниця показників обороту на пог. м. викладки за обраний та попередній періоди, розрахована у відсотках.

Оборот на один квадратний метр викладки товару.

Примітка! Показник Обороту  передає клієнт.
Примітка! Цей показник доступний лише для планограм зі статусом "Для перевірки”, “Повернута” або “Підтверджена”.

різниця показників обороту на квадратний метр викладки за обраний та попередній періоди.

різниця показників обороту на квадратний метр викладки за обраний та попередній періоди, розрахована у відсотках.

ймовірний оборот, який міг бути за обраний період часу за відсутності проблем у магазині.

різниця показників втраченого обороту за обраний та попередній періоди.

різниця показників втраченого обороту за обраний та попередній періоди, розрахована у відсотках.

відсоток втраченого обороту від загального втраченого обороту за обраний період.

втрати в обороті, які виникли через те, що товар не продавався через відсутність залишків.

різниця показників втраченого обороту через 0 залишки за обраний та попередній періоди.

різниця показників втраченого обороту через 0 залишки за обраний та попередній періоди, розрахована у відсотках.

різниця показників % втрат від обороту ML за обраний та попередній періоди.

різниця показників % втрат від обороту за обраний та попередній періоди.

відсоток втраченого обороту від загального обороту за обраний період.

сума грошових надходжень від продажів акційних товарів за обраний період.

різниця показників обороту акційних товарів за обраний та попередній періоди.

різниця показників обороту акційних товарів за обраний та попередній періоди, розрахована у відсотках.

відсоток обороту акційних товарів від всього обороту за обраний період.

різниця показників частки обороту акційних товарів за обраний та попередній періоди, розрахована у відсотках.

середня сума обороту акційних товарів, яка отримана за певний інтервал (день, тиждень, місяць) в обраному періоді.

різниця показників середнього обороту акційних товарів за обраний та попередній періоди.

різниця показників середнього обороту акційних товарів за обраний та попередній періоди, розрахована у відсотках.

сума грошових надходжень від продажів товарів всієї мережі за вказаний період.

оборот, що припадає в середньому на 1 м²  торгової площі магазину:

різниця показників обороту на м² за обраний та попередній періоди.

різниця показників обороту на м² за обраний та попередній періоди, розрахована у %.

відсоток обороту обраного розрізу (товару, категорії тощо) з наявними (обмеженими) доступами від загального обороту планограми цього ж розрізу за обраний період.