Показники
>
К-сть чеків

К-СТЬ ЧЕКІВ

Розділи:

Показники - групи метрик на сервісі Datawiz BI

Нижче наведено перелік показників групи "К-сть чеків"

Доступ до перегляду показників, згідно ролі користувача, визначає адміністратор. Для розширення доступу звертайтеся до адміністратора вашої мережі.

 

загальна кількість чеків продажу товарів (без урахування к-сті чеків повернень) за обраний період.

різниця показників кількості чеків за обраний та попередній періоди.

різниця показників кількості чеків за обраний та попередній періоди, розрахована у відсотках.

Загальні дані по к-сті чеків, відображення яких може змінюватися залежно від доступів.

відсоток к-сті чеків обраного розрізу від загальної к-сті чеків батьківського розрізу за обраний період.

Примітка! На Builder показник "% від загальної к-сті чеків" буде розраховуватися як частка від розрізу, який додано у поле "Фільтри", на сторінці створення візуалізації. Тобто розріз у полі "Фільтри" береться за 100%.
Якщо у "Фільтри" не додано жодного розрізу, то показник буде рахуватись від загальних даних по мережі.

відсоток к-сті чеків обраного розрізу (товару, категорії, постачальника тощо) з наявними (обмеженими) доступами від загальної к-сті чеків цього ж розрізу за обраний період.

Примітка! Якщо немає обмежень в доступах, то % від к-сті чеків буде дорівнювати 100.

середня к-сть чеків, що була пробита за певний інтервал (година, день, тиждень, місяць) в обраному періоді.

Примітка! Розрахунок середньої к-сті чеків буде відрізнятися у звіті "Ефективність касирів”.

різниця показників середньої кількості чеків за обраний та попередній періоди.

різниця показників середньої кількості чеків за обраний та попередній періоди, розрахована у відсотках.

відсоток к-сті чеків із обраним розрізом від загальної к-сті чеків за обраний період.

різниця показників пенетрації за обраний та попередній періоди.

загальна к-сть чеків клієнтів ПЛ (без урахування к-сті чеків повернень) за обраний період.

різниця показників к-сті чеків ПЛ за обраний та попередній періоди.

різниця показників к-сті чеків ПЛ за обраний та попередній періоди, розрахована у відсотках.

частка к-сті чеків клієнтів ПЛ у загальній к-сті чеків за обраний період.

відсоток чеків програми лояльності від загальної к-сті чеків за обраний період.

різниця показників конверсії ПЛ за обраний та попередній періоди.

різниця показників конверсії ПЛ за обраний та попередній періоди, розрахована у відсотках.

загальна к-сть чеків нових клієнтів ПЛ (без урахування к-сті чеків повернень) за обраний період.

різниця показників к-сті чеків нових клієнтів ПЛ за обраний та попередній періоди.

різниця показників к-сті чеків нових клієнтів ПЛ за обраний та попередній періоди, розрахована у відсотках.

частка к-сті нових клієнтів ПЛ у к-сті чеків всіх клієнтів за обраний період.

К-сть чеків на один погонний метр викладки товару.

Примітка! Цей показник розраховується лише для планограм зі статусом "Для перевірки”, “Повернута” або “Підтверджена”.

різниця показників к-сті чеків на пог. м. викладки за обраний та попередній періоди.

різниця показників  к-сті чеків на пог. м. викладки за обраний та попередній періоди, розрахована у відсотках.

К-сть чеків на один квадратний метр викладки товару.

Примітка! Цей показник розраховується лише для планограм зі статусом "Для перевірки”, “Повернута” або “Підтверджена”.

різниця показників к-сті чеків на квадратний метр викладки за обраний та попередній періоди.

різниця показників  к-сті чеків на квадратний метр викладки за обраний та попередній періоди, розрахована у відсотках.

загальна к-сть чеків за обраний період, що містять акційні товари.

різниця показників к-сті чеків з акційними товарами за обраний та попередній періоди.

різниця показників к-сті чеків з акційними товарами за обраний та попередній періоди, розрахована у відсотках.

відсоток к-сті чеків, що містять акційні товари, від загальної кількості чеків за обраний період.

середня к-сть чеків з акційними товарами, що була пробита за певний інтервал (година, день, тиждень, місяць) в обраному періоді.

різниця показників середньої к-сті чеків з акційними товарами за обраний та попередній періоди.

різниця показників середньої к-сті чеків з акційними товарами за обраний та попередній періоди, розрахована у відсотках.

середня к-сть акційних SKU, що потрапили до одного чеку за обраний період.

середня к-сть унікальних SKU, що потрапили до одного чеку за обраний період.

відсоток к-сті чеків з акційними товарами по обраному розрізу від загальної к-сті чеків мережі за обраний період.

різниця показників пенетрації чеків з акційними товарами за обраний та попередній періоди, розрахована у відсотках.

середній час між скануванням касиром останньої позиції в чеку та часом друку чека:

різниця показників середньої швидкості розрахунку за обраний та попередній періоди.

середній час між скануванням позицій касиром.

різниця показників середньої швидкості позиції за обраний та попередній періоди.

середня к-сть позицій, що потрапили до одного чеку за обраний період.

відсоток клієнтів, які купуючи ключовий продукт, купують й інші товари з типової корзини.

відсоток чеків, в яких зустрічається типова корзина від загальної кількості чеків.

відсоток к-сті чеків обраного розрізу (товару, категорії тощо) з наявними (обмеженими) доступами від загальної к-сті чеків планограми цього ж розрізу за обраний період.

середня кількість продажів у всіх чеках за обраний період.