Звіти
>
Порівняльна динаміка

ПОРІВНЯЛЬНА ДИНАМІКА

0

Звіти на сервісі Datawiz BI

Звіт "Порівняльна динаміка" призначений для зіставлення динаміки продажів по категоріях та товарах одночасно.

Він містить 3 графіки: Обраний період, Попередній період та Зміна в абсолютних одиницях.

Графіки відображають динаміку показників продажів по обраних категоріях і товарах. Функціонали графіків дозволяють:

 • відстежувати як змінились продажі в обраному та попередньому періодах;
 • виявляти періоди, коли було просідання або зростання продажів;
 • встановлювати закономірності у продажах різних категорій та товарів.

 Під час побудови графіків можна обрати:

Для вибору потрібного показника достатньо відмітити його прапорцем. Для того, щоб вивести лише один показник на візуалізацію, потрібно у полі Показник вісь 2  застосовувати "Не вибрано".

 • Інтервал - поле праворуч над візуалізацією, що  дозволяє налаштувати один із запропонованих інтервалів:
  • День/Місяць/Рік
  • Місяць/Рік
  • Рік
  • Місяць
  • Тиждень
  • День тижня
  • Години

Для зменьшення кількісних відмінностей між показниками візуалізації потрібно відмітити прапорцем комірку Логарифмічні осі (ліворуч над візуалізацією).

Для виведення на візуалізацію значень показників необхідно відмітити прапорцем комірку Показати підписи даних (ліворуч над візуалізацією).


Фільтри

Вибір фільтрів дає можливість проводити аналіз в рамках заданих умов.

Кнопка Фільтри знаходиться з правого боку над звітом. Клік на неї відкриває вікно з наступними фільтрами:

 • Період
 • Попередній період
 • Магазини
 • Розрізи
 • Категорійні менеджери
 • Бренди
 • Постачальники
 • Виробники
 • Типи асортименту
 • Мітки чеків
 • Маркери товарів