Звіти
>
Головна

ГОЛОВНА

Розділи:

Звіти на сервісі Datawiz BI

Головна сторінка рішення знайомить користувача з результатами роботи мережі та дозволяє переглядати основні показники станом:

 • на останній день доступних даних на рішенні;
 • за останні 7 днів;
 • за останній місяць (30 днів);
 • за останні 90 днів.

Для зміни часового інтервалу необхідно натиснути на потрібну вкладку у верхній частині сторінки.

У правому верхньому кутку сторінки вказано к-сть магазинів, по яких відображаються дані (відповідно до наданих прав доступу).

Аналітика та показники Головної сторінки відрізняється для наступних типів ролей:

 • Власник / Інше;
 • Директор магазину;
 • Касир / Категорійний менеджер;
 • Маркетолог;
 • ІТ.

Головна сторінка умовно ділиться на блоки: 

 • картки основних показників;
 • інтерактивні візуалізації з показниками продажів;
 • корисні статті та кейси використання звітів рішення.

Швидкий огляд основних показників продажів забезпечують їх інформаційні картки, розміщені у верхній частині сторінки.

Кожна картка показника містить: 

 • фактичне значення показника; 
 • період, за який він згенерований; 
 • відсоткову зміну у порівнянні з аналогічним попереднім періодом. 

Зелений колір і стрілка вгору вказує про зростання показника, а червоний колір і стрілка вниз - його зменшення.

Примітка! Доступ до перегляду інформації згідно ролі користувача визначає адміністратор. Для розширення доступу звертайтеся до адміністратора.


Для типу ролі "Власник" та Топ-менеджер на Головній сторінці розміщені блоки візуалізації із загальною інформацією по діяльності мережі, з яких можна миттєво перейти на звіти для детальнішого аналізу. 

Блок з показниками виконання планів та їх зміною по показниках Обороту, К-сті продажів, Прибутку складається з:

 • кругової діаграми виконання плану станом на дату останньої підгрузки даних;
 • плану по обраному показнику за поточний місяць;
 • очікуваного виконання плану.

Для вибору потрібного показника необхідно скористатись вкладками у верхній частині блоку.

Блок містить стовпчикові діаграми "Рейтинг магазинів по % виконання плану" та “Рейтинг категорій по % виконання плану” з двома вкладками "Лідери" та "Аутсайдери", які виводять магазини з найвищими та найнижчими значеннями % виконання плану відповідно. Для переходу на потрібний рейтинг необхідно натиснути на відповідну вкладку.

Для детальнішого аналізу в кінці блоку знаходиться гіперпосилання на звіт Плани продажів та загальний відсоток зміни плану у порівнянні з попереднім періодом.

 

Поруч розташований блок зі стовпчиковими діаграмами “Рейтинг магазинів по зміні продажів” та “Рейтинг категорій по зміні продажів”, які відображають дані у розрізі показників Зміна обороту, %, Зміна к-сті чеків, %, Зміна прибутку, %  та містять вкладки "Лідери" та "Аутсайдери".

У кінці блоку зазначена загальна зміна кожного показника порівняно з попереднім періодом та розміщено гіперпосилання на звіт Продажі магазинів.

Примітка! Кнопка “Перейти на звіт” перенаправляє на обраний звіт, проте якщо даний звіт не доданий користувачем у верхньому правому куті буде відображатися кнопка “Додати в групу”.

Блок “Аналіз введених SKU” містить таблицю з показниками Обороту та К-сті продажів, в якій перелік товарів змінюється відповідно натискання вкладок "Лідери" та "Аутсайдери", та стовпчикову діаграму “Рейтинг магазинів по обороту нових товарів”, яка відображає топ магазинів по обороту нових товарів від більшого до меншого значення.

На початку блоку зазначено наскільки розширився Асортимент товару, Оборот введених товарів за обраний період та вказано гіперпосилання на звіт “Введені SKU”.

 

Поруч розташований блок Статистика акційних товарів, який містить інформаційні картки з фактичними значеннями та відсотковими змінами показників: К-сть активних акційних SKU, Оборот акційних товарів і Частка обороту акційних товарів, % та стовпчикову діаграму Частка обороту акційних товарів, %, яка відображає дані в розрізі магазинів і містить вкладки "Лідери" та "Аутсайдери".

На початку блоку зазначено кількість знайдених акцій, їхній відсоток від загального прибутку за обраний період та вказано гіперпосилання на звіт Аналіз акцій.

Блок “Ефективність асортименту” містить таблицю з групами товарів A, B, C та показниками: К-сть активних SKU, К-сть активних SKU за попер.період, Зміна к-сті активних SKU.

Нижче таблиці зазначено наскільки зменшилася/збільшилася к-сть товарів у групах за обраний період порівняно з попереднім періодом та вказано гіперпосилання на звіт Продажі товарів.

У блоці “Загальна статистика” зібрана загальна інформація за обраний період:

 • кількість втрачених продажів через нульові залишки з гіперпосиланням на звіт Втрачені продажі;
 • кількість товарів, які потребують переобліку, з гіперпосиланням на звіт Товари для переобліку;
 • кількість SKU, які не продавалися, із гіперпосиланням на звіт Товари на виведення;
 • кількість виявлених нових клієнтів ПЛ із гіперпосиланням на звіт Статистика програми лояльності;
 • кількість SKU, які мають некоректні залишки, з гіперпосиланням на звіт Контроль залишків.

Для типу ролей "Директор магазину", "Касир", "Категорійний менеджер" на Головній сторінці представлені візуалізації: Топ-10 товарів по продажах та Виконання планів.

Візуалізація "Топ-10 товарів по продажах" - стовпчикова діаграма, що відображає рейтинг товарів по основних показниках продажів.

Для зміни показника на візуалізації необхідно активувати чек-бокс біля потрібного показника.

Вкладки "Лідери" та "Аутсайдери" виводять 10 товарів з найвищими та найнижчими показниками відповідно. 

Нижче розміщений блок з показниками виконання планів та їх зміною по: Обороту, К-сті продажів, Прибутку. Він складається з:

 • кругової діаграми виконання плану станом на дату останньої підгрузки даних;
 • плану по обраному показнику за поточний місяць;
 • очікуваного виконання плану.

Блок містить стовпчикову діаграму "Топ-5 категорій по виконанню плану" з двома вкладками ліворуч "Лідери" та "Аутсайдери". Вкладки виводять 5 категорій з найвищими та найнижчими значеннями % виконання плану.

Примітка! Для обрання потрібного показника необхідно скористатись вкладками у верхній частині блоку.

Для типу ролі "Маркетолог" на Головній сторінці розміщені дві інтерактивні візуалізації: Топ-5 магазинів за часткою продажів акційних товарів і Топ-5 акцій по продажах.

Візуалізація "Топ-5 магазинів за часткою продажів акційних товарів" - діаграма, що відображає рейтинг магазинів за основними показниками продажів акційних товарів. Візуалізація зіставляє частки акційних товарів із загальними показниками продажів магазину: Обороту, Прибутку, К-сті чеків.

Для зміни показника на візуалізації необхідно активувати чек-бокс біля потрібного показника.

Вкладки "Лідери" та "Аутсайдери" виводять 5 магазинів з найвищими та найнижчими показниками відповідно. 

Візуалізація "Топ-5 акцій по продажах" - стовпчикова діаграма, що відображає рейтинг акцій по основних показниках продажів: Оборот, Прибуток, К-сть чеків.

Вкладки "Лідери" та "Аутсайдери" виводять 5 акцій з найвищими та найнижчими показниками. 

Для типу ролі "ІТ" на Головній сторінці відображається візуалізація "Динаміка продажів", яка узагальнює основні показники продажів по магазинах мережі або за період. Щоб змінити відображення показників на візуалізації необхідно скористатись вкладками у правому верхньому кутку: "По магазинах" та "За період".

Навігація під візуалізацією дозволяє виводити або приховувати показники на ній.


Блок “Статистика проблемних товарів” показує інформацію по всіх проблемах, виявлених у магазинах, статистику їх виникнення та вирішення.

Цю інформацію можна також проаналізувати на Картках Магазину, Категорії та Товару.

Статистика зібрана з мобільного додатку Store Manager

 

Кругова візуалізація

Кругова діаграма показує кількість виявлених проблем станом на дату останнього завантаження даних. Візуалізація розділена на блоки по кольору проблем з мобільного додатку Store Manager:

 • Немає цінника
 • Немає на полиці
 • Викладка
 • Інше
 • Немає на залишку
 • Немає попиту

Таблиця

Таблиця містить назви проблем:

 • Немає цінника
 • Немає на полиці
 • Викладка
 • Інше
 • Немає на залишку
 • Немає попиту

Показники:

 1. К-сть виявлених проблем
 2. К-сть вирішених проблем
 3. % вирішених проблем
 4. Середня тривалість вирішення

Примітка! Блок по проблемних товарах відображається таким типам ролей:

 • Власник
 • Менеджер магазину
 • Категорійний менеджер
 • Аналітик
 • Регіональний менеджер 
 • Топ-менеджер